Posts Tagged :

חומר קריאה

הרגלים שהוטמעו 150 150 טלניר - פלד יצחק בע"מ

הרגלים שהוטמעו

במסגרת אחד מקורסי המי"ל, תפסה אותי בהפסקה אחת המשתתפות – מעצבת פנים ותיקה, ובקשה לשאול שאלה. "אתה מעודד אותנו לנסות ולבצע סגירה "בסיבוב-אחד", אבל בתחום שלי זה לא סביר"… "מדוע?"…

המשך לקרוא
מכירה היפנוטית 150 150 טלניר - פלד יצחק בע"מ

מכירה היפנוטית

מכירה היפנוטית – מציאות או דמיון ותיקי ענף המכירות והטובים שבהם, מוכנים להודות כי כל יום הם לומדים דבר-מה נוסף. אכן, מקצוע המכירות הוא אינסופי, אין לו גבולות. בכל פעם…

המשך לקרוא
התנהגות צרכנים/קונים 150 150 טלניר - פלד יצחק בע"מ

התנהגות צרכנים/קונים

התנהגות צרכנים/קונים ממשיכים במעבר ממקרו למיקרו. התחלנו בהתיחסות ל"שוק" הוספנו עליו את ה"סביבה השיווקית" עברנו ל"שיווק מטרה" וביצענו פילוח שוק, התיחסנו אל מאפיני הפלחים ועתה אנו מתיחסים לשיקולים ואופני קבלת…

המשך לקרוא
אפשר לגרום נזק בסדנת מכירות 150 150 טלניר - פלד יצחק בע"מ

אפשר לגרום נזק בסדנת מכירות

כן. אפשר לגרום נזק! לפני מספר שנים הדרכתי ברשת העוסקת בקרמיקה, כלים סניטריים, ריצוף וכיוצ"ב. עיקר מאמצי הושקעו בחיזוק ה"חתירה לסגירה" של צוות המכירות, אשר נהג עד אז להסתפק ב"עריכת…

המשך לקרוא