• 03/03/2012

טיפול בשחיקת אנשי מכירות

טיפול בשחיקת אנשי מכירות

טיפול בשחיקת אנשי מכירות 150 150 טלניר - פלד יצחק בע"מ

פעולות שנועדו להתמודד עם איש-מכירות שחוק

 1. לשנות את אופי העבודה. לדוגמא: להפוך אותו למומחה החברה בתחום או במוצר או בסוג מסוים של לקוחות.
 2. למנות אותו לצוות-משימה ספציפי שנועד לפתור בעיה מוגדרת או להשיג הישג קונקרטי.
 3. לשתף אותו בהדרכת צעירים/חדשים.
 4. לשתף אותו בתהליכי ראיון/סינון של מועמדים חדשים למכירות.
 5. לתת לו אחריות על מכירות ברמה גבוהה / קשות במיוחד.
 6. למנות אותו ל"מוצא פתרונות ללקוחות בעייתיים" עבור אנשי-מכירות אחרים.
 7. למנות אותו כעוזר אישי לאנשי מכירות שביצועיהם בירידה.
 8. להטיל עליו ביצוע מחקר-שוק רלוונטי הדרוש לחברה.
 9. לתת לו לנהל ישיבת-מכירות או לעשות פרזנטציה של נושא בישיבה כזו.
 10. לאפשר לו גמישות נוספת בתפקידו.
 11. לספק לו "סמלי-סטטוס", כגון: מקום חנייה משלו, מקום ישיבה ספציפי, קרוב יותר למנהל או גדול/מרווח יותר…
 12. להציע לו תגמולי-הערכה / פרסטיז'ה, כגון: שליחת מתנה לבן/בת הזוג שלו עבור הישגים קונקרטיים, תשלום עבור חברותו במועדון כזה או אחר, הזמנתו לביקור במשרדי המטה/ההנהלה ואולי אף קיום פגישה עם מנהל בכיר מאד, לצרף אותו לצוות ייעוץ להנהלה בנושאים מסויימים, לתת לו להופיע ולהרצות בפני אנשי-מכירות חדשים או בכנס של ותיקים, לפרסם את סיפור הצלחתו בעיתון או פרסום פנימי המגיע לסניפים השונים וכדומה.
 13. לתת לו הזדמנות להתפתחות אישית, כגון: שליחתו לסמינרים/קורסים מקצועיים חיצוניים, לאפשר לו קבלת ייעוץ-קריירה אישי או כדומה.