שירותים נוספים

טלניר מספקת שירותים נוספים לחברות כגון מיון כח אדם למכירות וייעוץ שיווקי-עסקי, עם הדגשה על הצד הפרקטי-יישומי. כמו כן טלניר מבצעת קואצ'ינג מכירות הכולל פעילות חונכות אישית בשטח.

יעוץ והכוונה בפעילות השיווק

פעילות שיווקית נכונה ואפקטיבית מהווה תנאי הכרחי להצלחתה של פירמה בכלל ובמצבי תחרות בפרט. נושא חשוב זה, מחייב התייחסות כבר בשלבי ההקמה של עסק וכמובן במהלך הפעילות השוטפת.

טיפול מקצועי במטלות השיווקיות מחייב טיפול בו-זמני בתחומים הבאים: הגדרת המוצר (או קווי המוצר) ואפיונו, קביעת מדיניות מחירים ותנאי אשראי, זיהוי צרכים, איתור הזדמנויות עסקיות/לקוחות פוטנציאליים קביעת צינורות שיווק ומיקום פעילותם, קביעת אמצעי הקידום (פרסום, יחסי ציבור, דיוור ישיר, טלמרקטינג, שימוש באנשי מכירות, תערוכות, סמינרים וכיו"ב) ועוד ועוד.

טלניר מעסיקה מומחי-שיווק בעלי ניסיון אמפירי של כ- 20 שנה. ניסיון מצטבר זה מאפשר למומחי טלניר לאבחן תוך פרק זמן קצר את הבעיות השונות בתחום השיווק של הפירמה, להציע שורה של צעדי תיקון המתחשבים במאפייניה ובאילוצים השונים, להדריך ולכוון את גוף השיווק של הפירמה בתהליך היישום, תוך שילוב מדידה שוטפת של הביצועים לצרכיי היזון חוזר.

הניסיון המצטבר של מומחי טלניר,מאפשר להם לסייע לעסקים בכל גודל. החל מן העסק הקטן (הכולל עובדים ספורים או כזה הנמצא בתהליך ייזום ופיתוח) וכלה בגופים המעסיקים מספר גדול של עובדים דוגמת מפעלים וארגונים כגון: רפא"ל, מוטורולה, צים, נטוויז'ן, כלמוטור, בטוחה ורבים אחרים.

מומחי טלניר עוסקים שנים רבות בהוראת השיווק ושיטות-מחקר באקדמיה (אוניברסיטת חיפה, הטכניון, שלוחות בר-אילן, מכללות שונות וכיו"ב) ומצוידים בידע תיאורטי עמוק ובניסיון מעשי רב ומגוון ביותר של עבודה כמנהלי שיווק ומכירות בחברות ידועות.

בכפוף לבקשת הלקוח ולאחר פגישות היכרות, מגישה טלניר תכנית עבודה מפורטת, הכוללת פירוט מטלות והערכה של היקף הפעילות הנדרשת. לאחר קבלת אישור הלקוח פותחים אנשי טלניר בפעילות אינטנסיבית לאפיון השיטות האופטימליות לטיפול במטלות השיווקיות.

במסגרת פעילות זו מבוצעים בין השאר, המהלכים הבאים: מזוהים שווקי המטרה לכל אחד מקווי המוצר של החברה, נמדדים ומאופיינים צרכי הלקוחות והעדפותיהם ומוגדרים מאפייני התחרות. בהמשך לפעילות זו ניתנות המלצות לעדכון/שינוי אופי המוצרים במטרה להתאימם לצרכיי השווקים, נקבעת האסטרטגיה השיווקית, נקבעת הטקטיקה השיווקית, כלי קידום שונים נבחנים ומאופיינים, מערך השיווק עובר תהליך של התאמה לצרכים החדשים, מוקמת מערכת לבקרה שיווקית לקבלת משוב על תוצאות הפעילות ועוד ועוד ככל שנדרש.

במקרים רבים, מחייבת פעילות הייעוץ ביצוע מחקר/ים על האוכלוסיות הרלוונטיות. ביצוע מחקרי שוק ושיווק תוך שימוש במתודולוגיות-מחקר מגוונות ובהיקפים שונים (ראיונות אישיים, מחקרים טלפוניים, אקספרטיזות בסניפים, קבוצות מיקוד וכיו"ב) מהווה בשנים האחרונות אבן-יסוד בטלניר.

מיון כח אדם למכירות

חברת טלניר פלד יצחק בע"מ מהווה זרוע מקצועית ביותר לשם מיון בחינת מועמדים והשמה לתפקידי מכירות.

המשימה לאתר עובד/ת אשר צפוי/ה להצליח בתפקידי מכירות לאורך-זמן, ידועה כמשימה מורכבת ובעייתית מאד. הדבר מחייב הגדרה מדוקדקת של התפקיד הספציפי ושל המבנה האישיותי (צירוף נדיר של אמפתיה ואגו-דרייב במינון נכון) המתאים להגדרה זו. אך אין די בכך. היכולת לבנות סוללת מבחנים, ובכללם ריאיון, סימולציות, הפעלות וכיוצ"ב אשר יזהו קיומן או היעדרן של התכונות הדרושות, קשה ומורכבת לא פחות. בנוסף לכל זאת, נדרש ניסיון מעשי עשיר ביותר, כדי שלא ללכת שולל אחרי מאחזי-עיניים וכדי לצפות בדיוק רב את הסיכוי שהמאפיינים הרבים שזוהו אצל המועמד/ת יבואו לידי ביטוי מעשי בשטח ויבטיחו הצלחתו/ה…

לטלניר הידע, הניסיון והיכולת לשלב כל אלו באופן שמבטיח אחוז נפל זניח בתהליכי מיון והשמה של אנשי מכירות. הדבר בא עד כה לידי ביטוי בחברות רבות, בהן שולבו אנשי מכירות, הפועלים בהצלחה רבה עד היום.

ליווי אישי – קאוצ'ינג (Coaching)

חברת טלניר מבצעת פעילות חונכות אישית בשטח ON THE JOB TRAINING.

לפעילות זאת תרומה מהותית בתחומים הבאים:
זהוי וטפול בבעיות, תקלות, טעויות קונספטואליות וכדומה, אשר לא נראות לעיני העובדים ומנהלים כתוצאה ממערך הרגלים קים, מראיה סוביקטיבית וכתוצאה מהשקעת מרב תשומת הלב לפעילות שוטפת ולעמידה ביעדים.
עליה במוטיבציה ובבטחון העצמי של העובדים, הנובעת הן מעידוד והתמיכה המוענקת להם ע"י החונך והן מעצם ההשקעה בהם ע"י החברה.
ישום והטמעה שיטתיים של החומר הנלמד ע"י כל אחד מהעובדים. שיטת החונכות מאפשרת ביצוע התאמה ועדון הבצועים על בסיס אישי, תוך התיחסות למותגים והמאפינים הספציפיים של החברה.